Kaptein overleverer korona-midler fra Sparebanken Vest

Kaptein Bjarne Langeland deler ut midler til klubben i sitt hjerte. Bjarne jobber i Sparebanken Vest i tillegg til å være fotballspiller hos Bryne FK.

Bryne FK er en av mange lag og organisasjonar som dette året har mista inntekt på grunn av koronapandemien.

Bryne FK har fått 170 000 kroner fra koronafondet. I tillegg har breddeavdelingen fått 80 000 kroner til materiell og nødvendig utstyr.

Sparebanken Vest har opprettet et fond på 100 millioner kroner hvor nærmere halvparten nå er delt ut. Det viser styrken til sparebankmodellen. Det er delt ut til festivaler, korps og andre frivillige organisasjoner over hele Vestlandet. Idrettslag er en arena for vennskap, glede, aktivitet og mestringsopplevelser. Når det tilbudet blir borte eller redusert, blir en viktig del av de unges oppvekstarena borte.

- "Vi er bekymret for at de unge mister sitt aktivitetstilbud i en periode, ikke vil vende tilbake til idrettslaget i samme omfang som tidligere.

Idretten har en sentral rolle i mitt liv. Ekstra kjekt er det når jeg får lov til å gi ut disse midlene til det som nå har utviklet seg til å bli klubben i mitt hjerte. Ett liv, èn klubb!" sier Bjarne Langeland.

Vi er enormt takknemlig og glade for midlene vi har fått.
TUSEN TAKK til Sparebanken Vest!

#sammengjørvidetbedre

Annonse fra Obos-ligaen: