Akkreditering

Vi ønsker media velkommen til Bryne stadion.

Alle som ønsker adgang til pressetribunen for å gjøre en jobb på Bryne stadion i forbindelse med våre hjemmekamper i liga og cup, skal søke om akkreditering på forhånd. Det er felles frist på alle norske fotballarenaer mtp akkredittering, og den er senest 4 dager før aktuell kamp.

Fyll ut dette skjemaet for å få akkreditering.

For spørsmål rundt akkreditering kontakt medieansvarlig Ester Rettedal // 412 94 959

Freelansjournalister og -fotografer gis ikke tilgang til arenaen uten at de er her på vegne av en oppdragsgiver.

Generell info

Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for de ulike mediene som besøker Bryne stadion.

Ved ankomst Bryne stadion kampdag vil presse bli tatt i mot av en kontaktperson, som en skal forholde seg til ved alle henvendelser. Selve pressetribunen er på eget felt på sittetribunen. Fotografer og andre som ønsker tilgang tilgang til indre bane vil bli utstyrt med fotovest som skal bæres.

I de fleste tilfeller vil det være enkel servering av kaffe, mineralvann og noe å bite i. Lagoppstillinger og kampprogram bli gjort tilgjengelig ca 75 minutter før avspark.

Vi har eget mediarom med intervjuvegg som skal nyttes til intervju.

Hvem kan akkreditere seg?

Kun mediafolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke automatisk regne med å få akkreditering. Journalister og fotografer som ikke har noen oppdragsgiver har normalt sett heller ikke adgang gjennom akkreditering. Vi ber derfor om presisering av hvem du jobber for når søknad sendes.
NB! Akkrediteringen er personlig og gjelder kun for deg. Familiemedlemmer, venner eller andre som er i ditt følge må medbringe ordinær, betalt billett for å få adgang på arenaen.

Nettilgang

På Bryne stadion er det trådløs dekning for pressen - både i mediarommet i 2. etasje klubbhus og på presseplassene på tribunen. Informasjon om pålogging til dette nettet fås hos pressekontakten.

På presseplassene på tribunen er det stikkontakt for oppladning av PC, fotoapparat og annet utstyr.

Rettigheter for TV og radio

TV-selskapet som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver innehar eksklusive rettigheter for visning av levende bilder på Bryne stadion. Det er kun rettighetshavere som får medbringe TV-/videokamera inn på stadion. Egne akkrediteringsrutiner gjelder. Ikke-rettighetshavende TV-medier som innvilges akkreditering kan bli bedt om å levere inn kamera ved ankomst til stadion og få dette utlevert etter kampslutt. Opptak og intervjuer etter kamp tillates for ikke-rettighetshavere i mixed zone eller på pressekonferanse.

Datainnsamling og informasjon

Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

Fribilletter for pressefolk

I henhold til avtale mellom Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) og Norges Idrettsforbund, vil gyldig pressekort fra NSF gi én fribillett til samtlige arrangementer. Fribilletten bestilles til [email protected] 5 dager før kamp . Vi gjør oppmerksom på at fribilletten er personlig og ikke kan overdras. Pressefolk som ber om fribillett etter fristens utløp vil ikke få plass.

For pressefotografer:

Fotosonene på Bryne stadion er på kortsidene bak begge målene. Langsiden øst for spilleflaten kan også nyttes. For å komme til og fra banen benyttes egen utgang i hjørnene.

Langsiden ved innbytterbenker skal ikke nyttes av presse. Følg oppfordringen i Mediamanualen om ikke å gå inn på spillebanen verken før, under eller etter kamp.

Ingen har tillatelse til å oppholde seg mellom spilleflaten og LED- reklamen.

Vedrørende filmopptak

Dersom supportere eller eksterne prod.selskaper m.fl.ønsker å filme supportere på tribunen så må dette søkes om ved en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om. Arkivretten forvalter NTF/NFF - det betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp - skal ikke bildene brukes utover avtalt formål.

Vær ute i GOD TID med en slik henvendelse!

Akkreditering blir registrert i billettluka under sittetribune eller i 2. etg i klubbhuset. 

Annonse fra Obos-ligaen: