• 29.5.2021 | 00:03:00

  Bryne - HamKam 1-1

  OBOS-ligaen 2021 Runde 4

 • Fredrikstad - Bryne 3-1
  04:10
  play
  18.7.2021 | 00:04:10

  Fredrikstad - Bryne 3-1

  OBOS-ligaen 2021 Runde 12

 • Aalesund - Bryne 2-1
  03:39
  play
  15.5.2021 | 00:03:39

  Aalesund - Bryne 2-1

  OBOS-ligaen 2021 Runde 1

 • Bryne - KFUM 1-1
  02:09
  play
  22.6.2021 | 00:02:09

  Bryne - KFUM 1-1

  OBOS-ligaen 2021 Runde 7

 • Jerv - Bryne -
  02:33
  play
  12.6.2021 | 00:02:33

  Jerv - Bryne -

  OBOS-ligaen 2021 Runde 5

 • Bryne - Grorud 3-2
  03:03
  play
  18.6.2021 | 00:03:03

  Bryne - Grorud 3-2

  OBOS-ligaen 2021 Runde 6

 • Bryne - Ranheim TF 5-2
  03:00
  play
  19.5.2021 | 00:03:00

  Bryne - Ranheim TF 5-2

  OBOS-ligaen 2021 Runde 2

 • Bryne - Start 4-2
  02:55
  play
  18.9.2021 | 00:02:55

  Bryne - Start 4-2

  OBOS-ligaen 2021 Runde 19

Kategori