552A3780

Bryne går fra rød til grønn sone

Årsresultatet i 2023 endte som budsjettert med et overskudd på en halv million kroner. Det resulterer i at Bryne gjør et hopp over gul sone og helt opp i grønn sone.

Sommeren 2023 hadde klubben et negativt halvårsresultat på litt over to millioner kroner, og dette gjorde at klubben havnet i rød sone. Daglig leder Hans-Øyvind Sagen påpeker at denne økonomiske situasjonen med økte kostnader til nye tiltak var i tråd med strategi, mål og handlingsplan som ble vedtatt på årsmøte oktober 2022. For å oppnå de sportslige målene i 2023, var det altså nødvendig å satse mer på både A-lag menn, A-lag kvinner og ansettelser innen Akademi/spillerutvikling.

Men inntektene hang ikke helt med det økte kostnadsnivået det første halvåret, fortsetter Sagen. Styret og administrasjonen satte derfor i gang både innsparingstiltak og tiltak for å øke inntektene for å snu dette til et plussresultat for 2023.

Vi reduserte bemanningen innen både Sport og Marked fra juli 2023 – men økte innsatsen, inntektene og fikk snudd resultatene.

Dette skyldes ekstraordinær god innsats fra samtlige som var med og dro lasset i 2023, sier Sagen. Vi oppnådde også våre sportslige mål for 2023 på tross av noe kostnadsreduksjon – det står det respekt av.

Bryne er tilbake i grønn sone.
Bryne er tilbake i grønn sone.

En stor takk til alle spillere og trenere i klubben som holdt trøkket oppe til siste spark på ballen i 2023. Drahjelpen fra alle på sidelinjen har også vært upåklagelig bra: Sponsorer og støttespillere har bidratt godt i 2023, og ikke minst: Mange frivillige, foreldre, medlemmer og ansatte har stått på for å få gjennomført alle aktivitetene for klubben på en god måte.

Totale inntekter (utenom spillersalg) økte med hele 9,3 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det betyr en inntektsøkning (utenom spillersalg) fra 29,7 til 39 millioner kroner som førte til et positivt økonomisk resultat.

I tillegg fikk vi refinansiert kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld før årsskiftet 2023. Til sammen gjorde disse økonomiske grepene at klubben gikk direkte fra rød sone til grønn sone ift. de økonomiske lisenskravene fra NFF.

Inntektsposten som hadde størst økning i 2023 var sponsorinntekter og inntekter fra Haaland Akademiet. Disse inntektene økte til sammen med 3,8 millioner kroner i forhold til 2022, og utgjorde totalt 19 millioner kroner i 2023.

Den nest høyeste inntektsøkningen var medieinntektene som økte med 3,5 millioner kroner. Dette skyldtes først og fremst prestasjonene fra A-lag menn, og høyere tabellplassering enn budsjettert (6. plass versus 11. plass).

Inntekter fra spillersalg bidrar til at årsresultatet i 2023 endte som budsjettert med et overskudd på en halv million kroner. Uten inntekter knyttet til spillersalg i 2023 ville klubben hatt et underskudd på kr 900.000. Målet for klubben er å oppnå et positivt økonomisk resultat uten spillersalg.

Se presentasjonen av alle toppklubbenes regnskaper for 2023 her:
Mediapresentasjon klubbøkonomi 2023

For den spesielt interesserte:
Bryne FK økte inntektene formidabelt i andre halvår 2023. Dette er egentlig en sannhet med visse modifikasjoner fordi de økonomiske lisenskravene til NFF sier at inntektene i begynnelsen av året skal periodiseres utover hele regnskapsåret. Det betyr altså at inntekter som kommer i januar, skal fordeles over 12 måneder. Dette prinsippet er en fornuftig tankegang for en ordinær fotballklubb der de fleste sponsorinntektene kommer i første kvartal. Disse inntektene fra begynnelsen av året skal holde som driftsgrunnlag for hele året. Men Bryne FK har også store inntekter om høsten, og dermed blir bildet noe annerledes. Disse inntektene gjelder blant annet Haaland Akademiet, og flere nye tiltak høsten 2023: Næringslivsdagen, U23 landskamp Norge-England og faktisk Brynebutikken som har godt salg før jul. Derfor får klubben et ekstra stort inntektsløft i andre halvår, sammen med de periodiserte inntektene fra første halvår.

Les saken fra NFF her

Annonse fra Obos-ligaen: