IMG_0005

Protokoll fra Årsmøte

Her finner du protokoll og alle sakspapirene til årsmøte som ble gjennomført den 19. mars 2024 kl. 18:00

Signert protokoll finner du her: Signert protokoll

Saksliste finner du her: Saksliste

Årsrapporten finner du her: Årsrapport

Årsregnskap finner du her: Årsregnskap

Revisors beretning finner du her: Revisors beretning

Kontrollkomiteens beretning finner du her: Kontrollkomiteen

Valgkomiteens innstilling finner du her: Innstilling fra valgkomiteen

Annonse fra Obos-ligaen: