Hedersgjeng

Trofast og uunnværlig trio tildelt hederstegnet i gull.

Hederstegnet i gull ble etablert i 1960 og er i årenes løp tildelt 14 personer. Den første i 1964 til Reidar B. Thu og den siste i 2018 til Arne Larsen Økland. 

De øvrige som har fått det er Sigurd Larsen, Øyvind Braaten, Kåre Thu, Kjell Lura, Gaute Skrudland, Birk Engstrøm, Gabriel Høyland, Kristoffer Emberland, Laurits B. Sirevaag, Odd H. Sirevaag, Kjell Olav Stangeland, Per Undheim, Reidar Omdal, Paal Fjeldstad, Olav Sigbjørnsen og Trond Sirevåg. 

De fleste utdelingene er skjedd i forbindelse med jubileer eller andre store begivenheter i klubben. Som kjent var klubben 95 år i fjor. Komiteen består seg eldste æresmedlem som skal være leder, den sittende lederen i klubben og en som skal velges av årsmøtet. 

Som en ser har de som har fått den før vært enten spillere eller sentrale ledere i klubben. 

Komiteen som i år består seg av Reidar B.Thu, Geir Pollestad og Lene Fjeldstad har tenkt at det var på tide å tenke på de som er mer anonyme, men som er like viktige for klubben. Det er personer som legge ned et formidabelt arbeid mer i det stille. Disse er uunnværlige for klubben. Uten deres innsats hadde klubben hatt store vansker på mange områder. Bryne Fk har mye å takke disse for. 

Etter å ha gått gjennom historien for de siste 30 årene er det tre som skiller seg klart ut. Det er Geir Magnus Sandve, Sverre Sele og Edith Håland Sele.

Geir Magnus Sandve, Sverre Sele og Edith Håland Sele får sin fortjente hyllest.
Geir Magnus Sandve, Sverre Sele og Edith Håland Sele får sin fortjente hyllest.

 

Annonse fra Obos-ligaen: