Ivrigtrening for femte og sjette trinn

Ivrige femte- og sjetteklassinger inviteres til ekstra fotballtreninger.

Ivrigtrening skoleåret 22/23
Ivrigtrening er fotballtilbud/spillerutviklingstiltak for de som i august 2022 blir femte- og sjetteklassinger på Bryne skole, Rosseland skole og Tu skole. Fra august 2022 blir fredager fast treningsdag. Det kan bli aktuelt med onsdager dersom det viser seg at det er grunnlag for det. Dersom det er nok søkere kjører vi to dager.

For de ivrige
Espen Undheim vil være hovedansvarlig for tilbudet. Guttene og jentene som melder seg på til dette spillerutviklingstiltaket må som det ligger i navnet være ivrige og selvmotiverte rettet mot fotballaktiviteten for å delta her. Dette er et tilbud i tillegg til PFOen vår som er for tredje- og fjerdeklassinger.

Rytme og opplegg
Spillerne kommer direkte fra skolen - går rett i garderoben – skifter til fotballklær – går rett ut på banen og er klar for trening. Treningen varer 1 time og 20 minutt – etterpå er det inn i garderoben før spillerne går hjem. NB: På disse treningene er det ikke matservering og sosial tid før trening slik det normalt er på PFO.

Hovedfokuset på treningene vil være spillrelaterte øvelser der det normalt alltid er et motspill:

  • Utnytte rom / hindre rom
  • 1 vs 1 (komme ut med ball kontrollert i beina fra gitte kampsituasjoner, fart, retningsendringer, kroppskontroll)
  • Effektivitet (skåre oftere, forsvare seg bedre i boks)

Disse tre delferdighetene er og satsningsområde inn mot NFF sitt landslagsskole konsept som starter opp det året spillerne fyller 12 år.

Påmelding:
Fyll ut dette skjemaet for å melde på ditt barn:

Kontakt Espen Undheim for spørsmål.

Priser:
400 kr i måneden for 1 dag i uken
800 kr i måneden for 2 dager pr uke (dersom vi har to dagers tilbud)

NB: Ivrigtreningen følger skoleruta og det er oppsigelsestid på 1 måned

Annonse fra Obos-ligaen: