Pionerbedrifter sender damelaget på treningsleir 

Sparebanken Sør, AKVA group og Nordic Steel går sammen for å ta et stort steg mot like muligheter i Bryne FK. En utløsende faktor for initiativet fra disse tre pionerbedriftene er at de ikke vil se på at kvinnene ikke får lov å reise på treningsleir. 

Bryne FK har satset godt på fotball for kvinner og klubben har tatt store steg for å legge til rette for at det skal være like lett for alle å bli god i fotball i Bryne. Nå sikrer vi at alle de beste spillerne våre får best mulig oppkjøring til en ny sesong. 

– Vi ønsker å bli enda bedre på at alle skal være inkludert i aktivitetene våre. Takket være fremoverlente lokale samarbeidspartnere gjør vi nå et stort løft spesielt rundt satsingen på A-laget vårt, sier Pål Stian Eriksen som er hovedtrener for A-lag kvinner. 

I vinterferien reiser A-laget på treningsleir til Kypros. Det er første gang kvinnene får støtte fra klubben til å lade opp til en ny sesong med optimale treningsforhold i utlandet. 

IMG_9665.jpg
Hovedtrener Pål-Stian Eriksen, Karina Fløysvik Hæåk på A-lag kvinner, Børre Lobekk i Nordic Steel, Christoffer Singstad i Sparebanken Sør og Knut Nesse i AKVA group samlet for å løfte damelaget.

Knut Nesse, konsernsjef i AKVA group og Børre Lobekk, konsernsjef i Nordic Steel er klare i talen når de nå kommer inn og bidrar til endringer i Bryne FK. 

– Vi vil ikke se på at kvinnene ikke har de samme mulighetene som mennene i Bryne. Når klubben ikke hadde muligheten til å bevilge midler, vil vi som ledende aktører i næringslivet være med og bidra til å skape like muligheter. Etter positiv dialog med klubben har vi i fellesskap landet på en løsning som gir disse mulighetene, sier konsernsjef Børre Lobekk i Nordic Steel. 

– AKVA group mener at jenter og gutter skal ha like muligheter til å oppnå sine drømmer, og dette skal også gjelde i fotball. Det ønsker vi å bidra til gjennom denne innsatsen. Det er viktig for oss at støtten ikke bare går til A-laget for damer, men hele bredden. Derfor er vi glad for å være med å sponse både treningsleir til a-laget, men også en egen jentedag for bredden, sier konsernsjef Knut Nesse i AKVA group. 

Banksjef Privatmarked for Sparebanken Sør i Bryne, Christoffer Singstad er enig. Banken ønsker også å bidra til at superlaget på Jæren kan være nettopp dette for både jenter og gutter. 

– I samarbeidet med Bryne FK har det vært viktig for Sparebanken Sør å støtte opp om kvinner og breddesatsningen med øremerkede midler. Med ekstrabevilgningen er vi nå med å løfte kvinne og breddesatsningen opp et par ekstra hakk fremover, sier Christoffer Singstad i Sparebanken Sør. 

Treningsleir for A-troppen
Pål-Stian Eriksen, som også er Utviklingsansvarlig for jentesatsingen i Bryne FK, ble spurt av disse fire lederne om hva som trengs for at et godt neste steg skal tas innen bredde-, jente- og kvinnesatsingen i Bryne FK. 

Tilbakemeldingen fra Pål-Stian var at neste milepel i satsingen bør være flere tiltak, og at disse tiltakene vil koste en snau million kroner ekstra for klubben. 

– Treningsleir for A-tropp kvinner har topp prioritet. Dette tiltaket er et viktig signal på at vi tar kvinnefotballen på alvor, og at vi lytter til hva spillerne og trenerteamet ser som en viktig faktor i sesongforberedelsene. Dette tiltaket hastet det mest med å få avklart. AKVA group og Nordic Steel er hovedbidragsytere med ekstra midler, og Bryne FK kan nå bestille turen. 

Pål-Stian tror at i alle miljøer eller bedrifter er en tur sammen med på å skape et fellesskap. 

– Det er her vi lærer hverandre å kjenne og at vi virkelig kan bygge god kultur. Dette skal de unge fremadstormende spillerne se frem til når de kanskje blir tatt opp i A-troppen i Bryne FK. Det er ikke tilfeldig at skoler og bedrifter reiser på turer for å skape samhold eller hente læring/referanser. Vi skal bryte barrierene i samfunnet og sørge for at det også er naturlig i fotballen å bygge miljø og kultur, samtidig som vi er ute og henter inspirasjon og læring, utdyper den engasjerte hovedtreneren. 

– Utviklingen i Bryne går i riktig retning
Det er ingen tvil om at Brynespilleren Karina Hæåk rørte ved mange hjerter da hun på Bykonferansen i Bryne i høst hadde et engasjerende innlegg med temaet «Færre forskjeller i fotballen», og følelsen av urettferdighet og forskjell mellom kvinner og menn innen toppfotball. Treningsleir og drømmen om å bli en toppfotballspiller var noen av forholdene Karina tok opp. 

– Vi er svært takknemlige for at disse pionerbedriftene bidrar til et stort løft for oss, og at vi får realisert drømmen om treningsleir. Vi har jobbet for å få reise på treningsleir i 5 år, og da er det fantastisk at disse bedriftene, i samarbeid med klubben, gjør det mulig for oss å reise. Det er veldig gledelig å se at utviklingen i Bryne går i riktig retning og at det skapes bedre og bedre forutsetninger for jente- og kvinnefotballen. 

IMG_9672.jpg
Sammen med gode samarbeidspartnere ser vi opp og fremover med satsingen vår på fotball for kvinner.

Trenger flere medspillere 
– Tiltakene er delfinansiert såpass godt at de kan gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte. Men vi trenger flere medspillere og sponsorer for å ha råd til slike investeringer og forbedre tilbudet til både bredden totalt og spesielt tilbudet til jentene, sier markedssjef Bjørn Hagerup Røken. 

Akkurat dette ønsker pionerbedriftene å bidra til. De oppfordrer andre bedrifter til å bli med og bidra i god jærsk dugnadsånd. Hagerup Røken har flere sponsorpakker å tilby i denne sammenhengen, og alle som støtter vil få en synlighet på Bryne Stadion. Støtten kan være fra kr 5.000 og oppover, avhengig av hvor mye synlighet og bidrag den enkelte bedrift vil være med på. Dette er en fin plass å vise at man ønsker å kjempe en kamp for likheter i samfunnet.

Annonse fra Obos-ligaen: