Skolebesøk på Orre

Patrick Byskata og Krister Wemberg har besøkt Orre Skule som en del av prosjektet "Mitt Valg".

I fjor høst startet vi med et prosjekt sammen med Lions Bryne, som vi tidligere har opplyst om, der spillerne i klubben reiser ut til barneskoler i Time, Klepp og Hå for å fortelle om "Mitt valg". Patrick Byskata og Krister Wemberg var på besøk på Orre Skule for å fortelle om viktigheten av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Dette skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg.

Klubben skal ha "Mitt Valg" bak på ryggen på årets drakt.

Annonse fra Obos-ligaen: