Sparebankstiftelsen med midler til Gatelaget

Sparebankstiftelsen SR-Bank har gitt 50.000 kroner til Brynes gatelag. Midlene kommer godt med til videre satsing på samfunnsprosjekt.

Tidligere Brynespiller Krister Wemberg besøkte gatelaget på trening i dag og delte ut midlene på vegne av Sparebank 1 SR-Bank og Sparebankstiftelsen. Espen Undheim og resten av laget var svært takknemlige for midlene.

Krister Wemberg deler ut midler til Gatelaget.
Krister Wemberg fra Sparebank 1 SR-bank deler ut midler til Gatelaget.

Gatelaget til Bryne FK er et samarbeid med Gatelagstiftelsen og Time kommune. Espen Undheim er trener og primus motor for Gatelaget.

– Dette tilbudet er et viktig, og fint tiltak vi i Bryne FK er stolte av å ha. Det er en sosial møteplass hvor man ser de positive ringvirkningene av hva fysisk aktivitet og sosialisering på samme tid kan gi. De trener to ganger i uka, og klubben stiller med alt av utstyr visst det er behov. Midlene fra Sparebankstiftelsen kommer veldig godt med når vi skal legge enda bedre til rette for fotball for flere grupper i samfunnet, sier Espen Undheim.

Bryne Fotball takker Sparebankstiftelsen for midler til dette samfunnsprosjektet. Bryne og med Espen Undheim i spissen vil prioritere å bruke midlene på sosiale tiltak for laget..

– Midlene vil for eksempel kunne brukes på å ta med ekstra spillere til landsturnering i Bodø eller gjennomføre sosiale tiltak med laget her hjemme på Bryne, forteller en entusiastisk Espen Undheim. 

Gatelaget jubler for tildelte midler.
Gatelaget jubler for tildelte midler.

Gatelaget til Bryne FK skal i løpet av sesongen spille flere kamper mot andre gatelag i Norge. Vil du være en del av Gatelaget? Ta kontakt med trener for Gatelaget Espen Undheim // 416 33 225.

Annonse fra Obos-ligaen: