Takk for meg!

Takk for meg og lykke til videre!

Når dette året ebber ut, så fratrer jeg stillingen som daglig leder i klubben. En stilling jeg har hatt i fem år. Det blir vemodig, men fem år i denne jobben har satt sine spor. Og nå kjenner jeg at det er på tide å gjøre noe annet. Det har vært spennende og lærerike år, men også krevende. Å være daglig leder i Bryne FK er mer en livsstil enn en jobb. Jobben krever mye av både mennesket og lederen. På godt og litt vondt.

Først og fremst har jeg hatt det veldig kjekt sammen med dyktige medarbeidere og mange positive samarbeidspartnere og frivillige. Det har vært svært givende å bli kjent med så mange gode folk, som vil alt vel for klubben.

Noe av det som har imponert meg aller mest, er en del av det frivillige korpset som stiller opp år etter år, uke etter uke, uten å forlange noe tilbake. De bare er der, gjør oppgavene sine, og sørger for å være oljen i et viktig, men noe skjørt maskineri. Ingen nevnt, ingen glemt. Men dere vet helt sikkert selv hvem jeg sikter til.

Vi har jobbet hardt de siste årene med å få økonomien på et bedre spor, samt å få ned gjeldsgraden i klubben. Dette har vi lykkes med, og det er jeg stolt av. Vi har klart å få på plass en økonomi det går han å bygge videre på. Det er fortsatt skjørt og med risikomomenter. Men utgangspunktet er bedre enn på svært lenge. Dette er også svært viktig, all den tid klubben er underlagt NFF sitt finansielle oppfølgingssystem (FOS). Dette er igjen direkte knyttet til den lisensen en klubb må ha for å kunne spille i PostNord- ligaen eller høyere.

Selv om vi ikke har levert godt nok sportslig, så har vi allikevel klart å få frem mange gode fotballspillere de senere årene. Og vi har klart å tjene penger på spillerlogistikk. Dette er også en viktig del av forretningsdelen av klubben, og det ligger godt til rette for å fortsatt kunne få gode inntekter på denne posten i årene som kommer.

Det er to ting jeg inderlig skulle ønske at vi hadde klart å komme lenger med, og det er det sportslige rundt a-laget og anleggsutviklingen.

Det har vært frustrerende å havne på nivå 3 sportslig, og personlig kjenner jeg veldig på dette. Allikevel er jeg optimist for klubbens fremtid. Klarer vi å bygge videre på den kjernen av unge, egenutviklede spillere vi nå har, samt få inn noen rette spillertyper så kan steget tilbake til toppfotballen komme. Det er mange jeg unner dette, men spesielt de som jobber hardt og iherdig for og rundt klubbens a-lag og med spillerutvikling.

Klubben trenger også en snarlig oppgradering av anlegget. Her har mange av oss lagt ned mye arbeid de siste årene, for å komme i gang med dette.

Men det er mange hinder i veien. Og personlig må jeg si at jeg skulle ønske at vi hadde en kommune i ryggen med større vilje til å være med å dra lasset. Vi opplever dessverre alt for ofte å bli møtt med gamle historier og for liten vilje til å gi gass for å bedre fasilitetene både for barn/unge og toppfotball.
At Bryne FK er viktig for byen og for kommunen bør det herske liten tvil om. Bryne FK har i stor grad satt Bryne på kartet gjennom 50 år, og burde fått større anerkjennelse for denne posisjonen. Det er ingen tvil om at det betyr mye for en by og ha et toppfotballag. Det burde også enda flere på Rådhuset ta inn over seg.

Jeg skal være litt forsiktig med å komme med råd til min etterfølger og klubben for øvrig, når jeg nå gir meg. Men det er en ting jeg håper enda flere forstår fremover. Og det er viktigheten av å dra lasset sammen. Det er litt for mange store og små interessekonflikter og meningsforskjeller som gjør at klubben trekkes i ulike retninger. Dette kan være svært utfordrende å håndtere, og kan ofte føre til at en blir mindre god på alt. Å stå sammen, prioritere riktig og oppmuntre hverandre er viktig fremover. De fleste vil klubben vel, og jeg velger å tro at de fleste innerst inne ønsker å bidra til at klubben utvikler og forbedrer seg. Men da er det også viktig å sette seg inn i de utfordringer klubben har. Derfor er det viktig å engasjere seg, stille på årsmøtet, søke informasjon, bidra i det viktige dugnadsarbeidet og være en positiv representant for klubben. Alt blir mye enklere da. Og det blir mer moro og givende for alle.

Det å igjen skape et toppfotballag på herresiden bør etter mitt syn være det klare og entydige målet til klubben.

Jeg vil også berømme våre samarbeidspartnere, som viser stor lojalitet år etter år. Det er utrolig viktig og givende å ha solide samarbeidspartnere som oppmuntrer og som tenker langsiktig. Det er et viktig kriterium for å klare å komme tilbake i toppfotballen, og for å kunne ha et høyt aktivitetsnivå for barn og ungdom.

Jeg vil takke alle som legger ned arbeid i eller for Bryne FK! Spesielt vil jeg berømme frivilligheten, og alle de som legger ned timevis av dugnadsarbeid. Uten dette går det ikke an å drive en klubb. Hvert år legges det ned nærmere 15 årsverk i ren dugnad i Bryne FK. Det er nesten 30 000 timer! Ganger du det med en ordinær timelønn, så blir det et stort millionbeløp. Dette er vi stolte av! Og det kan ikke verdsettes nok. Tusen takk!

Så håper jeg å selv kunne bli en del av dette frivillige korpset i årene fremover. Jeg er glad i Bryne FK, og jeg ønsker å bidra i en eller annen sammenheng. Uansett skal jeg betale mitt medlemskap og selge mine lodd for klubben. Jeg vet hvor viktig det er, og at det nytter!

Takk for samarbeid, støtte og mange flotte øyeblikk gjennom fem år!

Asle Tjøtta

Daglig leder

Annonse fra Obos-ligaen: