Telenor Xtra/PFO ordning 2020-2021

Du kan søke om plass nå!

Søknadsskjema for Bryne FK

Telenor Xtra / PFO ordning skoleåret 2020-2021

Feltene nedenfor fylles ut og mailes tilbake til Bryne FK på følgende mailadresse: [email protected]

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kenneth Giske på 411 27 432 eller til Espen Undheim på 416 33 225.

Les informasjonen under her før dere søker.

Barnets navn:

Adresse:

Skole og klassetrinn (for nytt skoleår):

Hvilken klubb og hvilket alderstrinn spiller barnet på:  (f.eks BFK gutter 8 år, RBK jenter 9 år).

Foresattes navn og adresse

 

1.

 

2.

E-post

(faktureringsadresse, bare en mailadresse)

 

 

 

Mobilnr.

 


Barnet ønsker å gå på Telenor Xtra / PFO følgende dager (sett kryss).

Tirsdag

 

Onsdag

Torsdag

Fredag


Søknadsfristen er satt til fredag 19.juni (siste skoledag).

Vi regner med vi er i gang med vanlig Telenor Xtra / PFO når nytt skoleår starter opp i midten av august 2020.

Hvilke dager kan barna normalt gå på Telenor Xtra / PFO:

3.klassinger skoleåret 2020-2021 er 2012 modellene.

Tirsdager: Neste skoleårs 3 til 6.klassinger.

Onsdager: Normalt bare for neste skoleårs 3.klassinger (pga. sen skoleslutt på onsdager for de andre trinnene).

Torsdager: Neste skoleårs 3 til 6.klassinger.

Fredager: Vi ønsker å starte opp en egen fotballgruppe på ca.20 spillere for neste skoleårs 5 og 6 klassinger på fredager (dersom det er marked for det). Her vil hovedfokuset være på trening på relasjonelle fotballferdigheter.

En normal Bryne FK Telenor Xtra / PFO dag ser slik ut:

12.35-13.35: Sosialt/avslapping + mat og drikke i 2.etasje på klubbhuset.

13.40-14.55: Fotballtrening i Jærhallen/Aarbakkebanen.

15.00-15.30: Lekser eller diverse sosiale aktiviteter på klubbhuset.

Månedspris:

1 dag pr uke: 650 kr
2 dager pr uke: 1200 kr
3 dager pr uke: 1600 kr

Instruktører er:
Kenneth Giske, Sigbjørn Bø og Igor Spiridonov.

NB: Oppsigelsestid på 1 måned.

Annonse fra Obos-ligaen: