To stjerner til akademiet 

Bryne FK har gått fra en til to stjerner i Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering.  

Bryne fikk sin første stjerne i 2021. Klubben rykket opp til 1. divisjon i 2020 og kom da inn under Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering som hadde foregått i noen år. Fra starten ble vi klassifisert med en stjerne og klubben har jobbet målrettet for å hente inn forspranget og for å få flere stjerner. Leder for akademiet og utviklingsansvarlig i klubben Sigbjørn Bø har jobbet iherdig for å få en ekstra stjerne i 2024.  

– Bryne har et ønske om å være en utviklingsklubb og vi skal være en attraktiv arena for unge fotballspillere. Bryne har alltid hatt en veldrevet ungdomsavdeling og Bryne Jæder er et godt eksempel på det. Arbeidet med akademiklassifisering går ut på å systematisere arbeidet i større grad fra 2021.  

Brynes sluttvurdering og en oversikt over hvilke områder klubben blir målt på.
Brynes sluttvurdering og en oversikt over hvilke områder klubben blir målt på.

Fotballklubbene måles på mange parametere når de går gjennom klassifiseringen. Alt fra planverk og samarbeidsmodeller til anlegg og trenerressurser blir målt. Sigbjørn Bø forteller videre om hva dette betyr for spillerene som utvikles i akademiet. 

– Akademiklassifisering er en kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i klubbene. Et bevis på at arbeidet vi gjør nå er bedre. Vi har et større og mer utviklet planverk og bedre systematikk i det vi gjør. Spillere får en tettere oppfølging underveis. En skole og et planverk som er mye mer tilrettelagt for utvikling. Generelt får de masse referanser underveis på hva som er et godt nasjonalt nivå og spillerne får en tidlig eksponering for voksenfotball. 

Planverket som er utarbeidet for akademiet er blitt en ressurs for hele klubben. Alle de talentfulle jentene i klubben og bredden i klubben vil dra nytte av arbeidet som er gjort. Den ekstra stjernen gjør også at klubben får mer midler til å utvikle og drive akademiet.  

– Mer midler gjør at vi kan være flere folk på jobb. Vi kommer tettere på spillerne og vi kan gi de enda bedre oppfølging. Dette vil føre til at Bryne FK på sikt vil få flere toppspillere, forteller Sigbjørn Bø.

Akademiet vårt er nå klassifisert til to stjerner og vi sikter nå mot flere. Allerede i 2025 åpnes muligheten for å få tre stjerner og klubben er allerede i gang med å se på hva som skal til for å gå opp enda et nivå.

Akademiet til Bryne FK består blant annet av Bjørn Erik Taksdal, Sindre Sommerseth Berg-Buan, Sigbjørn Bø, Ahmed Mohamed og Xavier Mondragão.
Akademiet til Bryne FK består blant annet av Bjørn Erik Taksdal, Sindre Sommerseth Berg-Buan, Sigbjørn Bø, Ahmed Mohamed og Xavier Mondragão.

Akademiet til Bryne FK består av et G19-lag i fjerde divisjon, G17 og G15 i nasjonal serie, samt Jæder sonesamling for gutter på 12, 13 og 14 år. 

Bryne Jæder er en samling av de beste spillere på Jæren. Laget reiser på nasjonale turneringer og kamper for å få referanser på nivået ellers i landet. Jæder er en kartleggings- og treningsgruppe klubben organiserer i samarbeid med NFF Rogaland.  

Akdemiet ledes av Sigbjørn Bø som er Utviklingsansvarlig. Han har med seg Bjørn Erik Taksdal som Toppspillerutvikler. «Taksi» jobber med de fremste spillerene i akademiet og de yngste i A-troppen og fungerer som bindeleddet mellom A-lag og utviklingsavdelingen. 

Sindre Sommerseth Berg-Buan er hovedtrener for G19-laget som spiller i fjerde divisjon som Bryne 2. Sindre er ansvarlig for oppfølging av spillere og kampleder for kampene til laget i fjerdedivisjon. Bryne 2 brukes også til å gi spillere på A-laget nødvendig kamptrening.  

Xavier Mondragão er G17-trener og er ansvarlig for oppfølging av spillere og kampleder for 17 nasjonal. Han har med seg Aleksander Hersdal som assistent på G17.  

På G15-nivå er det Ahmed Mohamed og Kenneth Eidsaunet som har ansvaret. Olav Lygren er med som leder for Jæder 14 og han er i tillegg assistent på G19. Sasa Nedic har ansvar for Jæder 13 og Ingrid Frøyland Esepedal leder Jæder 12. 

Sammen sørger de for at Bryne FK nå kan skilte med to stjerner på akademiet.

Jobber med akademi for jenter
Klubben er i ferd med å etablere et eget akademi for jenter som ønsker å utvikle seg som fotballspillere i Bryne. Klubben har etablert Bryne Sør sammen med Sparebanken Sør som er sonesamling for jenter bygget opp på samme måte som Bryne Jæder.

Enn så lenge spiller A-lag kvinner i 2. divisjon. Dersom klubben når målsettingen om å bli en 1. divisjonsklubb vil mulighetene for å virkelig utvikle akademiet komme via midler fra NFF og Toppfotball kvinner. Klubben gjør likevel det beste ut i fra de ressursene vi har for å legge best mulig til rette for alle unge talent i klubben.

Annonse fra Obos-ligaen: