Medlemsinformasjon

kont.png

 

- Aktive spillere som er over 17 år inngår ikke i familiekontigent (fra og med det året de fyller 17 år).

- Familiekontigent kan omfatte aktive spillere fra 5 år til og med 16 år, samt støttemedlemmer fra og med 17 år. Gjelder også aktive i trenerhverv, lagledere og styreverv.

- For aktive spillere må kontingent være betalt før deltakelse i obligatoriske kamper, og for at fotballens forsikringsordninger skal gjelde.

Skjermbilde 2019-03-20 kl. 08.26.39

- Treningsavgiften bidrar til å dekke deler av klubbens utgifter med dommere, trenere, turneringer, anlegg osv.

- Treningsavgift må være betalt før deltakelse i obligatoriske kamper for klubben.


Regler for aktive i Bryne FK

A. En må ha fyllt 15 år i det aktuelle året. (Aktivt år regnes fra og med det året en fyller 15 år).
B. En må være medlem av laget og ha betalt medlemskontingenten for det aktuelle året.
C. Har spilt kamper for klubbens seniorlag (kvinner og menn) eller tilhører Junior Elite- gruppen.
D. For dommere: Ha fungert i minst 5 obligatoriske kamper.
E. For administrative tillitsverv: Alle som er valgt på årsmøtet og som er i kontinuerlig funksjon i hele valgperioden. Det samme gjelder andre tillitsverv som en er oppnevnt til av styret.
F. For dugnadsinnsats: minimum 25 timer pr.år.
G. Styret/administrasjonen kan på eget initiativ tildele andre personer aktivt år nå de har gjort en særdeles god innsats og ikke kommer inn under vilkårene i punkt C-D-E og F.

Som en påskjønnelse fra klubben i forhold til aktive år gjelder følgende:

* Etter 10 år med aktiv innsats for klubben: Bryne-vimpel med stang.

* Etter 15 år med aktiv innsats for klubben: Glassvase med Bryne-logo på.

* Etter 20 år med aktiv innsats for klubben: Gavekort på 2 000 kroner.

* Fra 25 år og for hvert femte år oppover: Gavekort tilsvarende år x 100 kroner.

 

Annonse fra Obos-ligaen: