Organisasjon og foreldreutvalg

Det er nå etablert et foreldreutvalg i Bryne FK som erstatter det tidligere breddeutvalget, men som i tillegg har fått utvidet mandat og endrede oppgaver.

Se klubbens organisasjonskart her.

Foreldreutvalg i Bryne FK

Det er nå etablert et foreldreutvalg i Bryne FK som erstatter det tidligere breddeutvalget, men som i tillegg har fått utvidet mandat og endrede oppgaver.

Formålet med utvalget er en sterkere involvering av foreldre i klubben både i form av oppgaver og innflytelse. Kortsiktige mål er forbedret kommunikasjon mellom styret og foreldre samt å styrke miljøet i klubben.

Foreldreutvalget ledes av Linn Økland.  Øvrige deltakere i foreldreutvalget er:

Merete Bjerkevoll – sekretær og ansvarlig for kvalitetsklubb

Kristine Ree Espedal – kontaktperson ved innmelding av mindre dugnadsoppdrag

Laila Tøresby – administrerer fondet «Alle skal med» 

Øyvind Hegelstad

Jørgen Aarbakke

Ingrid Omland (styret)

Trude Gustavsen (styret)

En av de første oppgavene foreldreutvalget nå arbeider med er en presentasjon til informasjonsmøtene for lagene som blir i perioden desember – januar / februar.

 

Annonse fra Obos-ligaen: