Sportslig utvalg

Kontaktinfo til de som sitter i sportslig utvalg.

Roger Eskeland
Leder av Sportslig utvalg
959 82 701

Vegar Landro
Treningsoppfølging, spillermaked & motstanderananlyse
934 45 001‬

Arne Tjåland
Fysisk trening og treningsplaner
481 14 522

Annonse fra Obos-ligaen: