Sportslig utvalg

Kontaktinfo til de som sitter i sportslig utvalg.

Hans Olav Frette
Leder av Sportslig utvalg
922 81 798

Eivind Karlsbakk
Oppfølgingsansvarlig 13-16 år
412 02 307

Vegar Landro

Treningsoppfølging, spillermaked & motstanderananlyse
934 45 001‬

Arne Tjåland
Fysisk trening og treningsplaner
481 14 522

Annonse fra Obos-ligaen: