ÅRSMØTE 2019 AVHOLDES 17. MARS KL 1900.

Klubben kan vise til et solid økonomisk resultat igjen i 2019.

Årsmøtet for Bryne FK 2019 avholdes på klubbhuset tirsdag 17. mars kl 1900. Fristen for å sende inn forslag til behandling er nå ute. Det er kommet inn noen saker som skal behandles. Disse presenteres når styret har behandlet dem. Årsmelding er klar, og vil bli lagt ut på klubbhuset i papirversjon så snart den er ferdig trykket.

Her kan styrets beretning leses.

Regnskapet er ferdig revidert og viser et driftsresultat på drøyt 2,1 million kroner, og med et resultat etter finans på kr 1 435 267. Her kan en lese regnskapet i sin helthet.

Revisjonsberetningen kan leses her.

Det budsjetteres i 2020 med et overskudd på drøyt kr 1 890 000. Budsjettet kan leses her.

Møtet er åpent for alle, men medlemmer som har betalt kontingent for 2019 har stemmerett.

Annonse fra Obos-ligaen: