Bilder fra A-trening

Se bilder fra fredagens gruppetrening.

A-laget har uken før og etter påske gjennomført gode gruppetreninger. Laget har blitt delt inn i to grupper. Den ene gruppen trener kl.12.30, mens neste gruppe trener kl.15.00. Hver storgruppe blir deretter delt inn i smågrupper. 

Selv om det ikke er lov med nærkontakt og spillformer, har det blitt gjort mye fornuftig på treningsfeltet. Spillerne får jobbet med blant annet pasningsspill og avslutninger. 

Nå tar A-laget ferie til tirsdag 28.april. Forhåpentligvis blir det lite tid til ferie i sommer, og derfor blir den ene ferieuken benyttet nå. Spillerne får nå, på normal måte ved ferieavvikling, med seg egentreningsprogrammer. 

Annonse fra Obos-ligaen: