Gave fra stiftelse

Krister Wemberg overrekker klubben 24 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Heldigvis er Krister Wemberg å se på stadion ennå, her i ærend SR-Bank der han til daglig jobber.

Bryne FK har fått tildelt penger fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og prosjektet "Idrett skal være FOR ALLE"!

Sammen med stiftelsen kan vi sikre at barn og ungdom får mulighet på lik linje med alle, til å drive med det mange elsker, fotball!

Les mer om BFK fond her.

Klubben har et BFK fond, som har som hovedformål å gi økonomisk støtte til barn og ungdom, som kommer fra familier med økonomiske utfordringer.

Vi retter en stor takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank for midler!

 

Annonse fra Obos-ligaen: