Bryne FK er re- sertifisert som Kvalitetsklubb

Bryne FK kan fortsatt titulere seg som Kvalitetsklubb.

Bryne FK ble av NFF Rogaland re- sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1 på styremøtet den 18.10.2018.

For alle som er engasjert i Bryne FK, ligger det mye nyttig informasjon i Kvalitetsklubb.

Her er deler av oppsummeringen til NFF Rogaland i forbindelse med re- sertifiseringen:

Deltakere på møtet:
Asle Tjøtta, daglig leder Bryne FK
Trude Gustavsen, kvalitetsklubbansvarlig, styremedlem Bryne FK
Nils Steinsland, styreleder Bryne FK
Øyvind Hegelstad, nestleder Bryne FK
Bjørn Reiten, styremedlem Bryne FK
Eli Ulveseter, styremedlem Bryne FK
Leif Ingvar Undheim, styremedlem Bryne FK
Hans Olav Frette, styremedlem Bryne FK
Leif-Tore Mellemstrand, styremedlem Bryne FK
Geir Støle, fagansvarlig kvalitetsklubb NFF Rogaland

Målsettingen med møtet var beslutning om formel re-sertifisering av Bryne FK som NFF Kvalitetsklubb Nivå 1. Møtet var en del av styremøtet til Bryne FK for å sikre forankring i klubb og styret.

Bryne FK er anbefalt re-sertifisert av kvalitetsklubbveiledere og godkjent som re-sertifisert NFF Kvalitetsklubb Nivå 1 av fagansvarlig kvalitetsklubb NFF Rogaland på styremøtet til Bryne FK 18.10.2018. 

Bryne FK ble sertifisert som NFF Kvalitetsklubb Nivå 1, 28.01.2016 og framstår fortsatt som en meget solid Kvalitetsklubb. Klubben har hatt stort utbytte av Kvalitetsklubbprosessen m.h.t. struktur og kvalitet i drift og videreutvikling av klubben.

Klubben har et solid styre hvor alle sentrale verv er besatt. Klubben har et meget bra omdømme, sunne holdninger m.h.t. drift av en klubben og samarbeid med naboklubber og krets. Klubben er av foregangsklubbene når det gjelder spillerutvikling i kretsen.

Alle de 20 kriteriene samt tiltak, som utgjør Egenmeldingen, er godkjent.

Som klubb er vi veldig stolte av å fortsatt kunne kalle oss Kvalitetsklubb. Dette er et viktig arbeid for å ha struktur og konsistens i jobben som gjøres, samt at det er et godt verktøy for alle som er engasjert i klubben. Bryne FK ønsker foreløpig ikke å gå for kvalifisering til nivå 2, men ønsker å rette fokus på fortsatt implementering og kunnskapsdeling rundt nivå 1.

For å se klubbens dokumenter og struktur for Kvalitetsklubb nivå 1, kan du lese mer her.

17_Kvalitetsklubb_Emblem_CMYK_Positiv_Godkjent
Annonse fra Obos-ligaen: