Bryne FK rykker opp til kategori II (gul sone).

Klubbøkonomien i gradvis bedring.

NFF har sendt ut orientering til klubbene som er underlagt lisenskrav, om poengscore i FOS pr 31.12.2017.

Bryne FK har som ventet ved denne rapporteringen oppnådd en poengscore som plasserer klubben i kategori II (gul sone). Dette er en forbedring siden forrige gang klubben måtte rapportere på lisens, 31.12.2016. Da var klubben i kategori I (rød sone).

Det er nytt fra og med i år at også klubber i PostNord- ligaen må rapportere og blir målt opp mot FOS v 2.1.

Det er resultatoppnåelsen i 2017 som er en den mest vesentlige faktoren for at klubben nå scorer nok poeng for å bli plassert i kategori II.

Bryne FK er fornøyd med dette resultatet, og det viser at klubben beveger seg i riktig retning i forhold til økonomi. Klubbens langsiktige mål er å etablere seg i kategori III (grønn sone).

NFF vil komme med en generell uttalelse i denne saken i løpet av mai måned, hvor også kategorisering av enkeltklubber blir kommunisert.

Annonse fra Obos-ligaen: