Hallutbygging på Bryne stadion - på tide å gi gass?

Vi har nådd et kritisk punkt i utbyggingsplanene for stadion. Nå må politikerne i kommunen vise handlekraft og vilje, dersom vi skal kunne komme i gang med en fremtidsrettet og visjonær utbygging, som mange vil nyte godt av i mange år fremover.

Bryne FK ønsker å bidra for å løse et etterlengtet hallbehov på Bryne.
Oppsettet til rådmannen over kostnadene i et 25-års perspektiv gir en grei sammenligning. Der ser en at prosjektet på stadion blir 25 mill. dyrere enn hvis kommunen bygger én hall selv. Det er neppe særlig dristig å hevde at det ikke vil være mange ganger kommunen kan få så mye for 25 mill. som her.

For det første får en da to flerbrukshaller, ikke bare en som rådmannen vil bygge. I kommunedelplanen vedtatt så sent som i fjor, står det at behovet i Bryne fram til 2025 er 3 haller. Om befolkningsveksten blir nedskrevet, vil en hall til uansett måtte bygges relativt raskt – sett i forhold til at det er 32 år siden det ble bygget hall på Bryne sist. Hallen i Vardheia skal deles med Klepp, det vil si at Time får en halv hall til disposisjon. Med rådmannens forslag får en altså bygget 1 ½ hall, som er 50% av behovet. Den siste hallen kommer til å bli svært dyr (75 mill. inklusiv tomt?) når den en gang skal bygges, nå kan en altså få den for 25 mill.

Nå oppfordrer vi kommunepolitikerne til å tenke langsiktig, og bidra til at vi sammen kan få til noe stort og få dekket et enormt behov!

Idrettshaller på Bryne stadion er en lønnsom investering på lang sikt.
Sambrukshallen er første steg i forhold til å komme i gang med alle prosjektene som er regulert inn på stadion. Vi trenger dette som drahjelp i forhold til alle rekkefølgekravene med parkering, nytt ledningsnett for hele området, miljøgate i Trallfavegen osv. totalt beregnet til 50 mill. I tillegg skal det bygges for flere hundre mill. i boligprosjektene, samt nye tribuner. Uten hallprosjektet er det stor fare for at hele prosessen stopper opp. Rent næringspolitisk betyr dette et stort inntektstap for kommunen, og slik sett vil de 25 mill. i ekstrakostnadene med to haller på stadion være inntjent før en eventuelt starter byggingen av den kommunale hallen. I et langt perspektiv er dette en svært gunstig løsning for kommunen!

Time kommune har et medansvar for å sikre idretten gode rammevilkår. Dette gjelder også idrettslinjen ved Bryne videregående skule.
Idrettslinjen på Bryne VGS blir med det foreslåtte vedtaket fra rådmannen satt i spill. Det antydes ferdigstillelse av en egen kommunal bygging i 2021. Det vil i så fall være rekordraskt sett i forhold til at området ikke er regulert. Bryne FK sitt alternativ gir forutsigbarhet med 1 års byggetid, og kan dermed stå ferdig raskt dersom kommunepolitikerne nå bestemmer seg for å støtte utbyggingen på stadionområdet.

I tillegg har rådmannen forutsatt at Timehallen skal leies ut til Bryne VGS, med unntak en hallenhet. Tidligere var det varslet at Timehallen skulle brukes til egne skoleformål. Nå er noe av dette tenkt løst ved at gymsalen på Rosseland deles i to. Vi overlater til andre å vurdere om det er en god løsning for 500 elever. Med Sambrukshallen, kan kommunen disponere Timehallen fritt på dagtid.

Det er liten tvil om at Sambrukshallen på Bryne stadion vil løse mange utfordringer. I tillegg vil vi med denne sikre en av landets største skoler, og mest populære idrettslinjer, gode rammevilkår og treningsmuligheter i mange år fremover. Vi ønsker vel fortsatt å tiltrekke oss ungdommen?

Alt i alt vil Sambrukshallen løse mange av disse utfordringene innenfor en forutsigbar tidsramme, og til en veldig gunstig pris. Det er som Jærbladet skrev tidligere på lederplass; er det faktisk mulig at prisforskjellen ikke er større på en hall i forhold til to haller med parkering og fotballhall i tillegg? Ja, det er faktisk fullt ut mulig, men vi trenger drahjelp fra politikere som velger å se hele stadionprosjektet i et samlet samfunnsregnskap.

Annonse fra Obos-ligaen: