TUSEN MANGE TAKK!

Klubben sin pensjonistgjeng er gode støttespillere for barn og ungdom i Bryne FK.

Som mange andre år har de også denne sesongen gitt øremerkede midler som skal komme bredeavdelingen i klubben til gode.

Dette året fikk trenerveileder ungdomsfotball Espen Undheim 40 000 kroner som skal benyttes til oppgradering av diverse utstyr til breddeavdelingen.

Å ha en aktiv pågående senioravdeling i fotballklubben vår er en berikelse på mange områder. Og dette er noe vi i Bryne FK setter stor pris på.

På bildet ser vi fire ivrige spillere fra Bryne G14 år sammen med gode representanter for vår seniorgjeng.

På vegne av hele klubben sier vi TUSEN TAKK for årets bidrag .=)

Undommer fra venstre; Martin Lyngdal, Erik Veivåg, Ådne Mehus, Jakob Berland.

Bakerst fra venstre; Espen Undheim, Tore Gudmestad, Arne Norheim, Reidar B. Thu, Johannes Vold.

Annonse: