Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 avholdes på klubbhuset tirsdag 19. mars kl 1900.

Årsmøtet for Bryne FK 2018 avholdes på klubbhuset tirsdag 19. mars kl 1900. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmelding og nødvendige sakspapir vil være tilgjengelig på klubbhuset senest én uke før møtet. Møtet er åpent for alle, men medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har stemmerett.

Annonse fra Obos-ligaen: