Årsmøte 2018 avholdes 19. mars kl 1900.

Klubben kan vise til et solid økonomisk resultat i 2018.

Årsmøtet for Bryne FK 2018 avholdes på klubbhuset tirsdag 19. mars kl 1900. Fristen for å sende inn forslag til behandling er nå ute. Det er kommet inn noen saker som skal behandles. Disse presenteres når styret har behandlet dem. Årsmelding er klar, og vil bli lagt ut på klubbhuset i papirversjon så snart den er ferdig trykket.

Her kan styrets beretning leses.

Regnskapet er ferdig revidert og viser et driftsresultat på drøyt 2,6 million kroner, og med et resultat etter finans på kr 1 758 103. Herkan en lese regnskapet i sin helthet.

Revisjonsberetningen kan leses her.

Det budsjetteres i 2019 med et overskudd på drøyt kr 550 000. Budsjettet kan leses her.

Styret har behandlet fire forslag, som ønskes behandlet av årsmøtet.

Møtet er åpent for alle, men medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har stemmerett.

Annonse fra Obos-ligaen: