ÅRSMØTE 2020 AVHOLDES DIGITALT 18. MARS KL 1900. PÅMELDING OG PRAKTISK INFO

Klubben kan vise til et solid økonomisk resultat i 2020.

Årsmøtet for Bryne FK 2020 avholdes digitalt 18. mars kl 1900. 

Påmelding til årsmøtet

Dersom ikke annet blir vedtatt, er årsmøtet åpnet for alle.  De som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg innen 17. mars kl.15 på mail til [email protected]

Det er viktig å vite hvem som deltar på forhånd, slik at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Pålogging

For oppstart av årsmøtet torsdag 18. mars kl. 19 vil lenke bli sendt ut på mail til hver enkelt deltager.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side her.

NIF sin bruksanvisning for å delta på årsmøtet i Teams. Se her.

Sakspapir

Sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig i trykket utgave for henting ved luken på klubbhuset, og på hjemmesidene her:

Årsmelding er klar, og vil bli lagt ut på klubbhuset i papirversjon.

Her kan styrets beretning leses.

Regnskapet er ferdig revidert og viser et driftsresultat på 2 million kroner, og med et resultat etter finans på kr 1 805 818.

Her kan en lese regnskapet i sin helthet.

Her kan en lese Noter

Revisjonsberetningen kan leses her.

Regnskapet er ferdig revidert og viser et driftsresultat på 2 million kroner, og med et resultat etter finans på kr 1 805 818.

Det budsjetteres i 2021 med et overskudd på drøyt kr 752 000. Budsjettet kan leses her.

Sportsplan Bryne FK 2020 kan leses her.

Meld inn spørsmål og kommentarer på forhånd

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styreleder [email protected]  før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Stemmeberettiget

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bryne FK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bryne FK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vel møtt!

Kjøreregler for digitalt årsmøte

 • Alle skal slå av videoen og slå av lyden.
 • All kommunikasjon skjer via chatten.
 • Chatten skal kun brukes til: 
  • Å be om ordet
  • Å stemme 
  • Å informere om at man forlater årsmøtet.
 • Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold. Dette kan med fordel gjentas med jevne mellomrom underveis i årsmøtet dersom chatten skulle bli brukt til dette.
 • Man ber om ordet ved å skrive «Jeg ber om ordet»/«Jeg ber om ordet til forretningsorden» e.l. i chatten.
 • Ingen kan ta ordet uten at styreleder/dirigenten gir vedkommende tillatelse til å snakke.
 • Stemmegivning skjer ved at man skriver «ja» eller «nei», eller på annen måte dersom dirigenten angir dette.
 • Alle funksjoner av betydning for lyd og chatten osv. må gjennomgås, slik at deltakerne er kjent med dem på forhånd.
 • Personer som forlater årsmøtet, må melde fra i chatten.

 

Spørsmål utover informasjonen som er publisert her kan rettes til 

Daglig leder Knut Ove Joa på mail [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: